AVÍS LEGAL I TERMES D'ÚS

En aquest espai, l'usuari o la usuària, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i les usuàries i nosaltres com a responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. L'Associació Som Valor Social, registrada a la secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i usuàries i clientela amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants de la pàgina web de lacomprasocial.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, lacomprasocial.com ( "Usuàri/a") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal lacomprasocial.com.

DADES PERSONALS QUE RECOLLIM I COM HO FEM

Dades del responsable del tractament:

Identitat: Som valor social 

NIF: G05269105

Adreça postal: Carrer de Coll i Alentorn, 11 B -2 1

Telèfon: 603 82 61 79

Correu electrònic: info@lacomprasocial.com

A Som valor social tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l'acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Som valor social estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Som valor social, Carrer de Coll i Alentorn, 11 B -2 1 o a l'adreça de correu electrònic info@lacomprasocial.cat, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Així mateix, sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats i fidelitzar-lo com a client. "

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

La Usuària o l'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb lacomprasocial.com. D'aquesta manera, la usuària o l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, lacomprasocial.com, la usuària o usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de lacomprasocial.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (lacomprasocial.com) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant això, l'Usuari o la usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant lacomprasocial.cat no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o de la Usuària o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari o usuària a lacomprasocial.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a lacomprasocial.com, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i les usuàries i lacomprasocial.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

lacomprasocial.cat informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris, usuàries, clientes i clients. La Usuària o l'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@lacomprasocial.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L'usuari / comprador o la usuària / compradora podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@lacomprasocial.com, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació:

El servei / producte:

Adquirit el dia:

Nom de l'usuari:

Domicili de l'usuari:

Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):

data:

Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de lacomprasocial.cat. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de lacomprasocial.cat.

La usuària o l'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a lacomprasocial.cat indicant:

Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del web lacomprasocial.cat, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços. lacomprasocial.cat no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l'usuari trobarà dins d'aquest lloc, pàgines, promocions, programes d'afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s'identifica a l'usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d'afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'afiliat.

La Usuària o l'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web a el portal lacomprasocial.cat haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de lacomprasocial.cat L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre lacomprasocial. cat i el propietari de el lloc en què s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de lacomprasocial.cat dels seus continguts o serveis

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web i es permeten fer comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s'admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d'aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l'autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d'una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris i usuàries en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre lacomprasocial.cat amb les Usuàries i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuària o Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal lacomprasocial.cat, si us plau dirigiu-vos a info@lacomprasocial.com

De part de l'equip que formem Associació Som Valor Social t'agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal

Consentiment de cookies