Tags

Articles recents

Què és un CET?

list In: De tot una mica

Molts productes que venem a la compra social, són d’empreses CET, Centre Especial de Treball que és un tipus d’empresa que assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental, igual o superior a un 33 per cent, són un mitjà d’integració d’aquestes persones en el règim de treball ordinari.

La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental, no computant el personal amb desenvolupament típic, que dona suport a les tasques d'ajustament personal i social, imprescindible per al desenvolupament de l’activitat.

L'objectiu principal dels CET és fer un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat i tenen com a finalitat assegurar una feina remunerada a aquest col·lectiu així com la prestació de serveis d'ajustament personal i social que necessiti el personal amb discapacitat.

Per tenir caràcter de Centre Especial de Treball és necessària la qualificació del mateix per l’Administració i la posterior inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), i als estatuts de la societat s’hi ha de reflectir, de forma explícita, que té com a objectiu prioritari la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Els 197 Centres Especials de Treball (CET) que hi ha a Catalunya donen feina a 20.676 treballadors i treballadores; d’aquests, 16.718 amb discapacitats (9.713 d’especial dificultat i 7.005 discapacitat).

CET
Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Consentiment de cookies